687 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Değer Artış ve Satış Kazançları Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

687 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Değer Artış ve Satış Kazançları​


Bu hesap, durdurulan faaliyet niteliği taşıyan varlıkların ya da elden çıkarılacak grubun (grupların) satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değeri ile defter değerinden düşük olanı üzerinden ölçülmesi sonucu önceki dönemlerde meydana gelen değer azalışlarının iptalinden kaynaklanan kazançlar ile durdurulan faaliyetlerin elden çıkarılmasından elde edilen satış kazançlarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Durdurulan faaliyetlere ilişkin önceki dönemlerde meydana gelen değer azalışlarının iptalinden ortaya çıkan kazançlar “199 Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Varlıklar” hesabının borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Ayrıca durdurulan faaliyet elden çıkarıldığında elde edilen satış kazancı bu hesaba alacak kaydedilir. Dönem sonlarında “694 Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı veya Zararı” hesabına yapılan aktarımda hesaba borç kaydedilerek, hesap kapatılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst