682 Durdurulan Faaliyetler – Gider ve Zararlar Hesabı (-) - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

682 Durdurulan Faaliyetler – Gider ve Zararlar (-)​


Bu hesap, işletmenin durdurulan faaliyetlerinden ortaya çıkan tüm gider ve zararların (diğer bir ifadeyle durdurulan faaliyetlere ait satışların maliyetinin, esas faaliyet dönem giderlerinin, esas faaliyetlerden diğer gider ve zararların, diğer faaliyetlerden gider ve zararların ve finansal giderlerin) topluca izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Durdurulan faaliyetlere ilişkin gider ve zararlar bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında “694 Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı veya Zararı” hesabına yapılan aktarımda hesaba alacak kaydedilerek, hesap kapatılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst