680 Durdurulan Faaliyetler – Net Satış Hasılatı Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

680 Durdurulan Faaliyetler – Net Satış Hasılatı​


Bu hesap, işletmenin durdurulan faaliyetlerine ilişkin müşterilerine yaptığı esas faaliyet konusunu oluşturan mal satışları ve hizmet sunumları dolayısıyla ortaya çıkan brüt hasılatında iskontolar, iadeler, puanlar, fiyat avantajı, teşvikler gibi nedenlerle yapılan indirimlerden sonra ulaşılan net satış hasılatının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:​


İşletmenin durdurulan faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan brüt hasılat bu hesaba alacak, brüt hasılattan yapılan indirimler ise bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında “694 Durdurulan Faaliyetler Dönem Karı veya Zararı” hesabına yapılan aktarımda hesaba borç kaydedilerek, hesap kapatılır
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst