679 Net Parasal Pozisyon Zararları (Enflasyon Düzeltme Zararları) Hesabı (-) - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

679 Net Parasal Pozisyon Zararları (Enflasyon Düzeltme Zararları) (-)​


Bu hesap; enflasyon muhasebesi uygulandığı dönemlerde parasal yükümlülükleri parasal varlıklarından az olan işletmelerin olumsuz net parasal pozisyonları nedeniyle enflasyon karşısında satın alma gücünde meydana gelen azalışların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:​


Enflasyon düzeltmesinde dönemde ortaya çıkan, net parasal pozisyon zararları bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı veya Zararı” hesabına yapılan aktarımda hesaba alacak kaydedilerek, hesap kapatılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst