677 Türev Araçlardan Kaynaklanan Zararlar Hesabı (-) - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

677 Türev Araçlardan Kaynaklanan Zararlar (-)​


Bu hesap, işletmenin finansal işlemlerinden ortaya çıkması beklenen risklerden korunmak amacıyla ya da spekülatif amaçla tarafı olduğu türev araçlardan ortaya çıkan ve uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre kar veya zarar hesaplarında gösterilecek olan kayıplardan, borçlanma maliyetlerine dahil edilmeyenlerin izlenmesinde kullanılır. Ancak işletmenin esas faaliyetleriyle ilgili işlemlerinden ortaya çıkması beklenen risklerden korunmak amacıyla tarafı olduğu türev araçlardan ortaya çıkan gider ve zararlar için ve yurtdışındaki işletmedeki net yatırım riskinden korunma kayıplarından kar veya zarara yapılan aktarımlarda bu hesap kullanılmaz.

İşleyişi:​


Türev araçlardan ortaya çıkan kayıplar “119 Türev Araçlar / 209 Türev Araçlar” ya da “309 Türev Araçlardan Borçlar / 409 Türev Araçlardan Borçlar” hesabı karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı veya Zararı” hesabına yapılan aktarımda hesaba alacak kaydedilerek, hesap kapatılır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst