675 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Değer Azalış Zararları Hesabı (-) - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

675 Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ile Menkul Kıymet Yatırımlarına İlişkin Değer Azalış Zararları (-)​


Bu hesap, gerçeğe uygun değer yöntemiyle değerlenen nakit ve nakit benzeri varlıklar ile menkul kıymet yatırımlarına ilişkin dönemde meydana gelen gerçeğe uygun değer azalışları ile söz konusu varlıkların maliyet ya da itfa edilmiş maliyet yöntemiyle değerlenmesi durumunda bunlara ilişkin dönemde ayrılan değer düşüklüğü karşılık giderlerinin ve ayrılan karşılık tutarının aynı hesap dönemi içerisindeki iptallerinin izlenmesinde kullanılır. Bu hesap, değer artış zararlarının niteliğine göre alt hesaplara ayrılır. Ayrıca, TFRS uyarınca; itfa edilmiş maliyetinden ölçülen bir finansal yatırım, yeniden sınıflandırma sonucu gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılarak ölçülmeye başlandığında, söz konusu finansal yatırımın önceki itfa edilmiş maliyeti ile finansal yatırımın yeniden sınıflandırma tarihindeki gerçeğe uygun değeri arasındaki farktan kaynaklanan kazanç ya da kayıpların ayrı bir finansal tablo kalemi olarak sunulması gerekmektedir. Bu nedenle, TFRS’yi uygulayan işletmeler, bu tür bir yeniden sınıflandırma sonucu yeniden sınıflandırma tarihinde ortaya çıkan zararları bu hesabın altında açacakları alt bir hesapta ayrıca izler. Benzer şekilde, TFRS uyarınca; gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak sınıflandırılan bir finansal yatırım, yeniden sınıflandırma sonucu gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılarak ölçülmeye başlandığında, bu finansal yatırımla ilgili olarak daha önceden diğer kapsamlı gelire (gidere) yansıtılmış olan birikimli kazanç ya da kayıpların yeniden sınıflandırma tarihinde, yeniden sınıflandırma düzeltmesi olarak, kâr veya zarara yansıtılması ve bunların ayrı bir finansal tablo kalemi olarak sunulması gerekmektedir. Bu nedenle, TFRS’yi uygulayan işletmeler, bu tür bir yeniden sınıflandırma sonucu yeniden sınıflandırma tarihinde ortaya çıkan zararları bu hesabın altında açacakları alt bir hesapta ayrıca izler.

İşleyişi:​


Nakit ve nakit benzeri varlıklar ile menkul kıymet yatırımlarına ilişkin gerçeğe uygun değer azalışları ilgili varlık hesabı karşılığında bu hesaba borç kaydedilir.

Maliyet ya da itfa edilmiş maliyet yöntemiyle değerlen nakit ve nakit benzeri finansal varlıklar ile menkul kıymet yatırımına dönemde ayrılan değer düşüklüğü karşılık giderleri “109 Nakit ve Nakit Benzerleri Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)” hesabı ya da “118 Finansal Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-) / 208 Finansal Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)” hesabı karşılığında, bu hesaba borç kaydı yapılır. Ayrılan karşılık tutarının aynı hesap dönemi içerisinde iptal edilmesi durumunda iptal edilen tutarlar “118 Finansal Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-) / 208 Finansal Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)” hesabı karşılığında, bu hesaba alacak kaydedilir.

TFRS uyarınca gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal yatırım gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal yatırım olarak yeniden sınıflandırıldığında, söz konusu finansal yatırıma ilişkin “563 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Yatırımlardan Kazançlar (Kayıplar)” hesabında izlenen birikimli kazançlar, “823 Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Yatırımlara İlişkin Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri” hesabı karşılığında bu hesaba borç kaydedilir.

Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı veya Zararı" hesabına yapılan aktarımda hesaba alacak kaydedilerek, hesap kapatılır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst