674 Kur Farkı Zararları Hesabı (-) - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

674 Kur Farkı Zararları (-)​


Bu hesap, dönemde ortaya çıkan kur farkı zararlarının izlenmesinde kullanılır. Ancak ticari alacak ve borçlara ilişkin kur farkı zararları, borçlanma maliyetlerine dahil edilen kur farkı zararları ve finansal tabloların çevriminden kaynaklanan kur farkı zararları bu hesapta izlenmez.

Ticari alacaklara ve borçlara ilişkin kur farkı zararları “650 Ticari Borçlara İlişkin Vade Farkı Giderleri ve Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı Zararları (-)” hesabına kaydedilir. Borçlanma maliyetlerine dahil edilen kur farkı zararları da bu hesapta değil “670 Kısa Vadeli Finansal Borçlanma Maliyetleri” ya da “671 Uzun Vadeli Finansal Borçlanma Maliyetleri” hesabında izlenir. İştirak, iş ortaklığı ve müştereken kontrol edilen işletmelerdeki yatırımların özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmesi durumunda bu yatırımların finansal tablolarının çevriminden kaynaklanan kur farkı zararları uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine bağlı olarak “556 Yabancı Para Çevrim Farkları ile Yurtdışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)” ya da “810 Dönemde Ortaya Çıkan Yabancı Para Çevrim Farkları” hesabına kaydedilir.

İşleyişi:​


Dönemde ortaya çıkan kur farkı zararları ilgili varlık veya yükümlülük hesabı karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı veya Zararı” hesabına yapılan aktarımda hesaba alacak kaydedilerek, hesap kapatılır
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst