671 Uzun Vadeli Finansal Borçlanma Maliyetleri Hesabı (-) - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

671 Uzun Vadeli Finansal Borçlanma Maliyetleri (-)​


Bu hesap; banka kredilerinden, katılım bankalarından ve diğer finans kuruluşlarından sağlanan fonlar ile kiralama işlemlerinden ve çıkarılmış menkul kıymet niteliğindeki borçlanma araçları gibi para piyasalarından ya da sermaye piyasalarından temin edilmiş olunan uzun vadeli finansal yükümlülüklerle ilgili olarak katlanılan faiz, kur farkı, komisyon gideri gibi borçlanma maliyetlerinin izlenmesinde kullanılır. Ayrıca, uzun vadeli türev araçlardan kaynaklanan ve borçlanma maliyetlerine yönelik düzeltme olarak dikkate alınan kazanç ve kayıplarda bu hesapta izlenir.

İşleyişi:​


Uzun vadeli borçlanma maliyetleri 7 nci grupta izlenir ve dönem sonlarında borçlanma maliyetlerinden aktifleştirilmeyenler 7/A seçeneğinde “781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı”nın, 7/B seçeneğinde ise “798 Gider Çeşitleri Yansıtma Hesapları”nın alacağı ile bu hesabın borcuna devredilir. Standart maliyet uygulamalarında “781 Finansman Giderleri Yansıtma Hesabı”nda izlenen standart tutar bu hesabın borcuna aktarılır. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı veya Zararı” hesabına yapılan aktarımda hesaba alacak kaydedilerek, hesap kapatılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst