669 Net Parasal Pozisyon Kazançları (Enflasyon Düzeltmesi Kârları) Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

669 Net Parasal Pozisyon Kazançları (Enflasyon Düzeltmesi Kârları)​


Bu hesap; enflasyon muhasebesi uygulandığı dönemlerde parasal yükümlülükleri parasal varlıklarından fazla olan işletmelerin olumlu net parasal pozisyonları nedeniyle enflasyon karşısında satın alma gücünde meydana gelen artışların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:​


Enflasyon düzeltmesinde dönemde ortaya çıkan, net parasal pozisyon kazançları bu hesabın alacağına kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı veya Zararı” hesabına yapılan aktarımda hesaba borç kaydedilerek, hesap kapatılır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst