667 Türev Araçlardan Sağlanan Kazançlar Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

667 Türev Araçlardan Sağlanan Kazançlar​


Bu hesap, işletmenin finansal işlemlerinden ortaya çıkması beklenen risklerden korunmak amacıyla ya da spekülatif amaçla tarafı olduğu türev araçlardan ortaya çıkan ve uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre kar veya zarar hesaplarında gösterilecek olan kazançlardan, borçlanma maliyetlerine yönelik düzeltme olarak dikkate alınmayanların izlenmesinde kullanılır. Ancak işletmenin esas faaliyetleriyle ilgili işlemlerinden ortaya çıkması beklenen risklerden korunmak amacıyla tarafı olduğu türev araçlardan ortaya çıkan gelir ve kazançlar için ve yurtdışındaki işletmedeki net yatırım riskinden korunma kazançlarından kar veya zarara yapılan aktarımlarda bu hesap kullanılmaz.

İşleyişi:​


Türev araçlardan ortaya çıkan kazançlar “119 Türev Araçlar / 209 Türev Araçlar” ya da “309 Türev Araçlardan Borçlar / 409 Türev Araçlardan Borçlar” hesabı karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı veya Zararı” hesabına yapılan aktarımda hesaba borç kaydedilerek, hesap kapatılır
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst