655 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararlarından Paylar Hesabı (-) - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

655 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Zararlarından Paylar (-)​


Bu hesap, özkaynak yöntemiyle değerlenen bağlı ortaklık, iştirak, iş ortaklığı veya müştereken kontrol edilen işletme yatırımlarının zarar ettikleri dönemlerde dönem net zararlarından işletmeye düşen payların izlenmesinde kullanılır. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlara ilişkin değer düşüklüğü karşılık giderleri ve ayrılan karşılık tutarının aynı hesap dönemi içerisindeki iptalleri bu hesapta değil “656 Ortaklıklardaki Yatırımlardan Kaynaklanan Gider ve Zararlar (-)” hesabında izlenir. Hesap yatırımın türüne göre alt hesaplara ayrılır.

İşleyişi:​


Özkaynak yöntemiyle değerlenen bir yatırımın net dönem zararından işletmeye düşen pay “21 Ortaklıklardaki Yatırımlar (Bağlı Ortaklıklar, İştirakler, İş Ortaklıkları ve Müştereken Kontrol Edilen İşletmelerdeki Yatırımlar)” grubundaki ilgili yatırım hesabı karşılığında, bu hesaba borç kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı veya Zararı” hesabına yapılan aktarımda hesaba alacak kaydedilerek, hesap kapatılır
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst