649 Diğer Faaliyetlerden Çeşitli Gelir ve Kazançlar Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

649 Diğer Faaliyetlerden Çeşitli Gelir ve Kazançlar​


Bu hesap, yukarıda yer alan hesapların kapsamına girmeyen işletmenin diğer faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir ve kazançların izlenmesinde kullanılır. Ortaklara kâr payı olarak nakit yerine nakit dışı varlıklar dağıtıldığında, kâr payı ödemesinin yapıldığı tarih itibarıyla, ödenecek kar payı için kaydedilen yükümlülüğün defter değerinin dağıtılan varlığın defter değerinden fazla olması durumunda ortaya çıkan kazanç da bu hesapta izlenir.

Ayrıca, TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından “562 Yurtdışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)” hesabında yer alan yurtdışındaki işletmedeki net yatırım riskinden korunma kazançlarının birikimli tutarından, yurtdışındaki işletme elden çıkarıldığında kar veya zarara yapılan aktarımlarda da bu hesap kullanılır.

İşleyişi:​


Gelir ve kazançlar tahakkuk ettiğinde bu hesaba alacak kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı veya Zararı” hesabına yapılan aktarımda hesaba borç kaydedilerek, hesap kapatılır. TFRS hükümleri uyarınca yurtdışındaki işletme elden çıkarıldığında, elden çıkarılan işletmeye ilişkin “562 Yurtdışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)” hesabında izlenen birikimli kazançlar “822 Yurtdışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançlarına (Kayıplarına) İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri” hesabı karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Form ve Dilekçe Örnekleri 0 159
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 64
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 66
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 71
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 118
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 75
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 64
M Muhasebe Hesapları 0 65

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst