646 Ortaklıklardaki Yatırımlardan Sağlanan Gelir ve Kazançlar Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

646 Ortaklıklardaki Yatırımlardan Sağlanan Gelir ve Kazançlar​


Bu hesap, bağlı ortaklık, iştirak, iş ortaklığı veya müştereken kontrol edilen işletme yatırımının muhasebeleştirilmesinde kullanılan yönteme bağlı olarak aşağıdaki gelir ve kazançların izlenmesinde kullanılır.

Yatırımın özkaynak yöntemi kullanılarak ölçülmesi durumunda:

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırıma ilişkin daha önceki dönemlerde ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarının iptal edilen kısımlarının izlenmesinde kullanılır.

Yatırımın birikmiş değer düşüklüğü düşülmüş maliyet değeri üzerinden ölçülmesi durumunda:

Maliyet yöntemiyle değerlenen yatırımdan elde edilen kar payı veya diğer dağıtım gelirleri ile bu yatırıma ilişkin daha önceki dönemlerde ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarının iptal edilen kısımlarının izlenmesinde kullanılır.

Yatırımın gerçeğe uygun değer üzerinden ölçülmesi durumunda:

Gerçeğe uygun değer yöntemiyle değerlenen yatırımdan elde edilen kar payları ile dönemde meydana gelen gerçeğe uygun değer artışları bu hesapta izlenir. Yatırımın muhasebeleştirilmesinde uygulanan yönteme bakılmaksızın, yatırımın elden çıkarılması sonucu ortaya çıkan satış kazançları da bu hesapta takip edilir. Hesap yatırımın türüne ve elde edilen gelirlerin niteliğine göre alt hesaplara ayrılır.

İşleyişi:


Bağlı ortaklık, iştirak, iş ortaklığı veya müştereken kontrol edilen işletme yatırımından elde edilen kar payı veya diğer dağıtım gelirleri ile gerçeğe uygun değer artışları “21 Ortaklıklardaki Yatırımlar (Bağlı Ortaklıklar, İştirakler, İş Ortaklıkları ve Müştereken Kontrol Edilen İşletmelerdeki Yatırımlar)” grubundaki ilgili yatırım hesabı karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Bu tür bir yatırıma ilişkin önceki dönemlerde ayrılan değer düşüklüğü karşılığının iptali durumunda “219 Ortaklıklardaki Yatırımlar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (–)” hesabı karşılığında, bu hesaba alacak kaydı yapılır.

Yatırımın elde çıkartılmasında, yatırımın satış değeri ile defteri değeri arasındaki olumlu fark bu hesaba alacak kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı veya Zararı” hesabına yapılan aktarımda hesaba borç kaydedilerek, hesap kapatılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst