645 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kârlarından Paylar Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

645 Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kârlarından Paylar​


Bu hesap, özkaynak yöntemiyle değerlenen bağlı ortaklık, iştirak, iş ortaklığı veya müştereken kontrol edilen işletme yatırımlarının dönem net kârlarından işletmeye düşen payların izlenmesinde kullanılır. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlara ilişkin önceki dönemlerde ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarının iptalinden ortaya çıkan konusu kalmayan karşılıklar bu hesapta değil “646 Ortaklıklardaki Yatırımlardan Sağlanan Gelir ve Kazançlar” hesabında izlenir. Hesap yatırımın türüne göre alt hesaplara ayrılır.

İşleyişi​


Özkaynak yöntemiyle değerlenen bir yatırımın net dönem karından işletmeye düşen pay “21 Ortaklıklardaki Yatırımlar (Bağlı Ortaklıklar, İştirakler, İş Ortaklıkları ve Müştereken Kontrol Edilen İşletmelerdeki Yatırımlar)” grubundaki ilgili yatırım hesabı karşılığında, bu hesaba alacak kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı veya Zararı” hesabına yapılan aktarımda hesaba borç kaydedilerek, hesap kapatılır.
 
Benzer konular Forum Tarih
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 32
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 33
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 34
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 39
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 60
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 37
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 48
M Muhasebe Hesapları 1 85

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst