627 Stoklara İlişkin Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı (+) - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

627 Stoklara İlişkin Konusu Kalmayan Karşılıklar (+)​


Bu hesap, daha önceki dönemlerde değer düşüklüğü hesaplanıp karşılık ayrılan stok kalemlerine ilişkin koşulların değişmesi nedeniyle değer düşüklüğü riski ortadan kalkması durumunda iptal edilen karşılıkların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:​


Önceki dönemlerde ayrılan değer düşüklüğü karşılığının iptali durumunda “158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)” hesabına borç, bu hesaba alacak kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı veya Zararı” hesabına yapılan aktarımda hesaba borç kaydedilerek, hesap kapatılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst