609 Diğer Satış Hasılatları Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

609 Diğer Satış Hasılatları​


Bu hesap, işletmenin müşterilerine yaptığı esas faaliyet konusunu oluşturan mal satışları ve hizmet sunumları dolayısıyla ortaya çıkan ancak yukarıda belirtilen hesapların kapsamına girmeyen brüt hasılat tutarlarının (Örneğin, sübvansiyonların) izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:​


Hasılat ortaya çıktığında brüt tutarı üzerinden bu hesaba alacak kaydedilir. Dönem sonlarında “690 Sürdürülen Faaliyetler Dönem Karı veya Zararı” hesabına yapılan aktarımda hesaba borç kaydedilerek, hesap kapatılır
 
Benzer konular Forum Tarih
M Form ve Dilekçe Örnekleri 0 159
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 64
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 66
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 71
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 118
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 68
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 140
M 2017 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 163

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst