572 Geçmiş Yıl Hatalarından Kaynaklanan Düzeltme Karları Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

572 Geçmiş Yıl Hatalarından Kaynaklanan Düzeltme Karları​


Bu hesap, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca, geçmiş dönem hataları dolayısıyla geriye dönük düzeltme yapıldığı durumlarda, yapılan hata düzeltmesi nedeniyle ortaya çıkan geçmiş yıl karlarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:​


Geçmiş yıl hatalarının geriye dönük olarak düzeltilmesinden ortaya çıkan geçmiş yıl karları bu hesaba alacak kaydedilir. Bunlardan diğer özkaynak hesaplarına yapılan aktarımlarda veya bunların kar payı olarak dağıtımında hesaba borç kaydedilir.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst