569 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±) Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

569 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Özkaynaklarda Kaydedilen Birikmiş Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±)​


Bu hesap, kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak özkaynaklarda (TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından diğer kapsamlı gelirde) kaydedilen birikmiş gelirlere ilişkin toplam ertelenmiş vergi etkileri dâhil toplam vergi giderlerinin izlenmesinde kullanılır. Bu hesap, bu grupta yer alan her bir hesaba ilişkin ertelenmiş vergi etkisi ile dönem vergi giderlerinin ayrı ayrı izlenmesini sağlayacak şekilde alt hesaplara ayrılır.

İşleyişi:​


TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından;​


“819 Dönemde Ortaya Çıkan Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler (±)”, “829 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri” ve “839 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergilerde Diğer Düzeltmeler” hesabından dönem sonlarında yapılan aktarımlarda, söz konusu hesabın borç veya alacak bakiyesi vermesine göre bu hesap borçlandırılır ya da alacaklandırılır. Ayrıca, TFRS hükümlerinin, bu grupta izlenen birikimli kazanç veya kayıpşarın dönemin diğer kapsamlı kar veya zararına yansıtılmadan doğrudan bir varlığın veya yükümlülüğün başlangıç maliyetine ya da defter değerine dâhil edilmesini öngördüğü durumlarda, bunlara ilişkin olarak bu hesapta yer alan brikimli vergi giderleri ilgili varlık ve yükümlülük hesabı karşılığında bu hesaba kaydedilir. Dolayısıyla bu durumda “829 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergiler Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri” ve “839 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelirlere (Giderlere) İlişkin Vergilerde Diğer Düzeltmeler” hesabı çalıştırılmaz.

BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler açısından;​


Kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak özkaynaklara yansıtılan işlem ve olaylardan kaynaklanan dönem vergi ve diğer yasal yükümlülükler “370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları” hesabının alacağı karşılığında doğrudan bu hesaba borç kaydedilir. Dönemde ortaya çıkan ertelenmiş vergi yükümlülükleri ile ertelenmiş vergi yükümlülüğünde dönemde meydana gelen azalışlar “489 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü” hesabının karşılığında doğrudan bu hesaba kaydedilir. Benzer şekilde, kar veya zararda yeniden sınıflandırılacak özkaynaklara yansıtılan işlem ve olaylardan dönemde kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları ile ertelenmiş vergi varlıklarında dönemde meydana gelen azalışlar “289 Ertelenmiş Vergi Varlığı” hesabı karşılığında doğrudan bu hesaba kaydedilir. Özkaynaklarda kaydedilen ilgili gelir (gider) bu grupta yer hesaplardan çıkarıldığında buna ilişkin vergi giderlerinin bu hesapta izlenmesine son verilir.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst