565 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

565 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler​


(Bu Hesap TFRS’yi Uygulayan İşletmeler Tarafından Kullanılır)

Bu hesap, bir forward sözleşmesinin forward bileşeni ile spot bileşeninin ayrıştırılarak yalnızca spot bileşenindeki değer değişiminin korunma aracı olarak tanımlanması durumunda, forward sözleşmesindeki forward bileşeninin değerinde meydana gelen birikimli değişimlerin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi

“815 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Dönemde Ortaya Çıkan Değişiklikler” ve “825 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri” hesabından dönem sonlarında yapılan aktarımlarda, söz konusu hesapların borç veya alacak bakiyesi vermesine göre bu hesap borçlandırılır ya da alacaklandırılır. Ayrıca, TFRS hükümlerinin, bu hesapta izlenen tutarların dönemin diğer kapsamlı kar veya zararına yansıtılmadan doğrudan bir varlığın veya yükümlülüğün başlangıç maliyetine ya da defter değerine dâhil edilmesini öngördüğü durumlarda söz konusu tutarlar ilgili varlık ve yükümlülük hesabı karşılığında bu hesaba kaydedilir, dolayısıyla bu durumda “825 Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri” hesabı çalıştırılmaz.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst