558 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Özkaynaklarda Kaydedilen Diğer Gelirler (Giderler) Hesabı -TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

558 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Özkaynaklarda Kaydedilen Diğer Gelirler (Giderler)​


Bu hesap, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre sonradan kar veya zarar hesaplarına aktarılmayacak olan ve yukarıda belirtilen kazanç ve kayıpların kapsamına girmeyen özkaynaklara (TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından diğer kapsamlı gelire) yansıtılan diğer gelirlere (giderlere) ilişkin birikimli tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:​


TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından;

“808 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirde Dönemde Kaydedilen Diğer Gelirler (Giderler)” hesabından dönem sonlarında yapılan aktarımlarda, söz konusu hesabın borç veya alacak bakiyesi vermesine göre bu hesap borçlandırılır ya da alacaklandırılır.

BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler açısından;​


Dönemde ortaya çıkan ve sonradan kar veya zarara aktarılmayacak özkaynaklarda kaydedilen diğer gelirler (giderler), ilgili varlık veya yükümlülük hesabının borcu ya da alacağı karşılığında, doğrudan bu hesabın alacağına ya da borcuna kaydedilir.

Ortak hüküm;

Bu hesapta izlenen tutarların geçmiş yıllar karları/zararları hesaplarına aktarılmasında hesap kapatılır
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst