557 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Özkaynaklarında Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

557 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Özkaynaklarında Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar​


Bu hesap, özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımların özkaynaklarında (TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından diğer kapsamlı gelirde) kaydettiği ve sonradan kar veya zarar tablosu hesaplarına aktarılmayacak birikmiş gelirlerinden (giderlerden) işletmeye düşen payların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi​


TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından;​


“807 Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Dönemde Diğer Kapsamlı Gelirinde Kaydettikleri Gelirlerden (Giderlerden) Kar veya Zararda Sınıflandırılamayacak Paylar” hesabından dönem sonlarında yapılan aktarımlarda, söz konusu hesabın borç veya alacak bakiyesi vermesine göre bu hesap borçlandırılır ya da alacaklandırılır.

BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler açısından;​


Özkaynak yöntemine göre değerlenen yatırımların dönem içerisinde özkaynaklarda kaydettikleri ve sonradan kar veya zarar tablosu hesaplarına aktarılmayacak gelir ve giderlerin net tutarı pozitif ise net tutardan işletmeye düşen pay doğrudan bu hesaba alacak, ilgili yatırım hesabına borç kaydedilir. Diğer taraftan söz konusu net tutarın negatif olması durumunda, net tutardan işletmeye düşen pay doğrudan bu hesaba borç, ilgili yatırım hesabına alacak kaydedilir.

Ortak hüküm;

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırım elden çıkarıldığında, elden çıkarılan yatırıma ilişkin bu hesapta izlenen birikmiş kazanç ve kayıplar geçmiş yıllar karları/zararları hesaplarına aktarılır.
 
Benzer konular Forum Tarih
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 52
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 55
S Teos Sorular ve Cevaplar 0 54
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 67
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 95
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 64
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 75
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 165

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst