556 Yabancı Para Çevrim Farkları ile Yurtdışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

556 Yabancı Para Çevrim Farkları ile Yurtdışı İşletmedeki Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)


(Bu Hesap Bobi FRS’yi Uygulayan İşletmeler Tarafından Kullanılır)

Bu hesap, ağırlıkla kullanılan para birimi TL’den farklı olan bağlı ortaklıki iştirak ve müştereken kontrol edilen işletmelerdeki yatırımların özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirilmesi durumunda bu yatırımların finansal tablolarının TL’ye çevriminde ortaya çıkan tüm kur farklarının izlenmesinde kullanılır. İşletmenin iştirak ve müştereken kontrol edilen işletmelerdeki yatırımlarını bireysel olmayan finansal tablolarında özkaynak yöntemi kullanılarak muhasebeleştirmesi durumunda, bu işletmelerdeki net yatırımının bir parçasını oluşturan parasal bir kalemden kaynaklanan kur farkı kazanç veya kayıpları da bu hesapta izlenir. Ancak bu tür parasal kalemlerden ortaya çıkan kur farkı kazanç ve kayıpları, bireysel finansal tablolarda özkaynaklar altında değil kar veya zarar tablosunda yer alır. Diğer taraftan, bu hesap yurtdışındaki işletmenin net yatırım riskinden korunma işlemindeki korunma aracından kaynaklanan kazanç ve kayıpların etkin kısmına ilişkin birikimli tutarların izlenmesinde de kullanılır. Etkin olmayan kısmı ise doğrudan kar veya zarar hesaplarında izlenir. Hesap, yukarıda belirtilen farklı nitelikteki kazanç ve kayıpların ayrı bir şekilde izlenmesini sağlayacak şekilde alt hesaplara ayrılır.

İşleyişi

Olumlu kur farkları bu hesaba alacak, olumsuz kur farkları hesaba borç yazılır. İştirak ya da müştereken kontrol edilen işletme elden çıkarıldığında, elden çıkarılan işletmeye ilişkin bu hesapta izlenen kur farkı kazanç veya kayıpları geçmiş yıllar karları/zararları hesaplarına aktarılır.

Yurtdışındaki işletmenin net yatırım riskinden korunma işlemindeki korunma aracından kaynaklanan döneme ilişkin kazançların etkin kısmı doğrudan bu hesaba alacak, kayıpların etkin kısmı ise doğrudan bu hesaba borç kaydedilir. Yurtdışındaki işletme elden çıkarıldığında, elden çıkarılan işletmeye ilişkin bu hesapta izlenen birikmiş kazanç ve kayıplar geçmiş yıllar karları/zararları hesaplarına aktarılır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst