555 Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerinde Meydana Gelen Azalışlar (Artışlar) Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

555 Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerinde Meydana Gelen Azalışlar (Artışlar)​


(Bu Hesap TFRS’yi Uygulayan İşletmeler Tarafından Kullanılır)


Bu hesap, TFRS 9 uyarınca gerçeğe uygun değer değişimi kar veya zarara yansıtılan olarak tanımlanan finansal yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerinde dönemde ortaya çıkan değişikliklerin, ilgili yükümlülüğün kredi riskinde meydana gelen değişikliklerle ilişkilendirilebilen birikimli tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi​


“805 Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Olarak Finansal Yükümlülüğün Gerçeğe Uygun Değerinde Dönemde Meydana Gelen Azalışlar (Artışlar)” hesabından dönem sonlarında yapılan aktarımlarda, söz konusu hesabın borç veya alacak bakiyesi vermesine göre bu hesap borçlandırılır ya da alacaklandırılır. Bu hesapta izlenen tutarların geçmiş yıllar karları/zararları hesaplarına aktarılmasında hesap kapatılır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2022 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 359
M 2021 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 75
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 59
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 55
M Son Mevzuat Değişiklikleri 0 132
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 47
M 2020 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 68
M 2019 Yılı 5520 Kurumlar Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 55

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst