553 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları) Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

553 Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)​


(Bu Hesap TFRS’yi Uygulayan İşletmeler Tarafından Kullanılır)

Bu hesap, TFRS’de tanımlandığı şekilde tanımlanmış fayda planlarına ilişkin muhasebeleştirmelerde tanımlanmış net fayda borcunun/varlığının yeniden ölçümünden ortaya çıkan birikimli kazanç veya kayıpların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:​


“803 Tanımlanmış Fayda Planlarına İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)” hesabından dönem sonlarında yapılan aktarımlarda, söz konusu hesabın borç veya alacak bakiyesi vermesine göre bu hesap borçlandırılır ya da alacaklandırılır. Bu hesapta izlenen tutarların geçmiş yıllar karları/zararları hesaplarına aktarılmasında hesap kapatılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst