552 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

552 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları​


(Bu Hesap TFRS’yi Uygulayan İşletmeler Tarafından Kullanılır)

Maddi olmayan duran varlık kalemlerinin, dönem sonu ölçümlerinde maliyet yöntemi yerine yeniden değerleme yönteminin uygulandığı durumlarda; varlıkların yeniden değerlemesinden oluşan net değer artışlarının izlendiği hesaptır. Alt hesaplarda; maddi olmayan duran varlık türüne göre bölümleme yapılır.

İşleyişi:

“802 Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)” hesabından dönem sonlarında yapılan aktarımlarda, söz konusu hesabın borç veya alacak bakiyesi vermesine göre bu hesap borçlandırılır ya da alacaklandırılır. Bu hesapta izlenen tutarların geçmiş yıllar karları/zararları hesaplarına aktarılmasında bu hesaba alacak kaydı yapılır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst