551 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

551 Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları​


Bu hesap, işletmenin yeniden değerleme modeli kullanarak ölçtüğü maddi duran varlıkların yeniden değerlenmesinden ortaya çıkan net değer artışlarının izlenmesinde kullanılır. Bu hesap yeniden değerlemesi yapılan maddi duran varlıkların türüne göre alt hesaplara ayrılabilir.

İşleyişi:​


TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından;​


“801 Maddi Duran Varlıklara İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)” hesabından dönem sonlarında yapılan aktarımlarda, söz konusu hesabın borç veya alacak bakiyesi vermesine göre bu hesap borçlandırılır ya da alacaklandırılır.

BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler açısından;​


Dönem içerisinde yapılan yeniden değerleme sonucunda maddi duran varlığın değerinde ortaya çıkan değer artışları ilgili maddi duran varlık hesabının borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydedilir. Bununla birlikte ortaya çıkan değer artışı, aynı varlığın daha önce kar veya zararla ilişkilendirilmiş bulunan değer azalışlarını tersine çevirdiği ölçüde bu hesapta muhasebeleştirilmez, maddi duran varlığın kullanım yerine bağlı olarak ilgili fonksiyon gider hesabının alacağına kaydedilir.

Yapılan değerleme sonucunda maddi duran varlığın değerinde ortaya çıkan değer azalışları bu hesapta ilgili varlığa ilişkin yer alan birikimli tutar ölçüsünde, ilgili maddi duran varlık hesabının alacağı karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. Bununla birlikte, dönemde ortaya çıkan değer azalışının bu hesapta yer alan birikimli tutarı aşan kısmı bu hesapta muhasebeleştirilmez, maddi duran varlığın kullanım yerine bağlı olarak ilgili fonksiyonel gider hesabının borcuna kaydedilir.

Ortak hüküm;


Bu hesapta izlenen tutarların geçmiş yıllar karları/zararları hesaplarına aktarılmasında bu hesaba alacak kaydı yapılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst