546 Yedeklerde İzlenen Devlet Teşvik Gelirleri Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

546 Yedeklerde İzlenen Devlet Teşvik Gelirleri​


Bu hesap, vergi mevzuatı ya da ilgili diğer mevzuat uyarınca yedeklerde tutulması gereken devlet teşviklerinin izlenmesinde kullanılır. Diğer taraftan, TFRS ya da BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler, gelecek yıllarda kar veya zarar tablosu hesaplarına aktaracakları devlet teşviklerini bu hesapta değil “382 Alınan Devlet Teşvikleri / 482 Alınan Devlet Teşvikleri” hesabında (ya da TFRS uygulayan işletmeler açısından ilgili varlığın defter değerinden indirmek suretiyle) izlerler. Bunlar, kar veya zarar hesaplarına yansıttıkları devlet teşvik gelirlerini izleyen dönemin başında dönem net karından bu hesaba aktararak bu hesapta izleyebilir.

İşleyişi:​


Yedeklerde tutulması zorunlu devlet teşvikleri bu hesaba alacak kaydedilir. Teşvike konu işlem tamamlandığında geçmiş yıl karlarına aktarılarak kapatılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst