545 Yedeklerde İzlenen İstisnaya Konu Satış Karları Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici

545 Yedeklerde İzlenen İstisnaya Konu Satış Karları​


Bu hesap, işletmelerin vergi yasalarına göre istisna kapsamında olan iştirak, gayrimenkul ve benzeri satışlarından elde ettikleri satış karları gibi yedeklerde belirli bir süre bekletmek zorunda olduğu tutarların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:​


Vergi yasalarına göre istisna kapsamında olan iştirak, gayrimenkul ve benzeri satışlarından elde edilen satış karları muhasebe dönem karının doğru hesaplanması açısından önce ilgili kar veya zarar tablosu hesabına alacak kaydedilir. İzleyen dönem başında bu tutarlar dönem net karından bu hesaba aktarılır. İlgili mevzuat uyarınca bekleme süresi sona erdiğinde bu hesapta yer alan tutarlar “570 Geçmiş Yıllar Karları” hesabına aktarılır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst