503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları Hesabı (-) - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
503 Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)

Bu hesap enflasyon muhasebesinin uygulandığı dönemlerde ödenmiş sermaye tutarının düzeltilmesi sonucu ortaya çıkan olumsuz farkların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Ödenmiş sermaye tutarının enflasyon düzeltmesine tabi tutulması sonucu ödenmiş sermaye tutarında azalış meydana gelmesi durumunda bu hesabın borcuna, “669 Net Parasal Pozisyon Kazançları (Enflasyon Düzeltmesi Kârları)” hesabının alacağına kaydedilir. İzleyen dönemlerde düzeltme sonucunda ortaya çıkan olumlu farklar önce bu hesaptaki tutardan mahsup edilir, varsa kalanı “502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları” hesabına alacak yazılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst