500 Sermaye Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
500 Sermaye

Bu hesap, işletmeye tahsis edilen veya işletmelerin ana sözleşmelerinde yer alan ve ticaret siciline tescil edilmiş bulunan sermaye tutarının izlenmesinde kullanılır. Kayıtlı sermaye sistemini kabul eden işletmeler bu hesapta çıkarılmış sermaye tutarını gösterir.

İşleyişi:

Taahhüt edilen sermaye tutarı bu hesaba alacak, “501 Ödenmemiş Sermaye (-)” hesabına borç kaydedilir. Ayrıca sermaye katkılarının tescil edilmesi sonucu “510 Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları” hesabından, sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayeye eklenmesi sonucu “502 Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları” hesabından, ya da benzer şekilde diğer özkaynak hesaplarından yapılan aktarımlarda da bu hesap alacaklandırılır. Sermaye azaltımlarında ise bu hesaba borç kaydı yapılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst