473 Çalışanlara Sağlanacak Diğer Faydalara İlişkin Karşılıklar Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
473 Çalışanlara Sağlanacak Diğer Faydalara İlişkin Karşılıklar

Bu hesap, uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesi uyarınca ayrılması gereken çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklardan kıdem tazminatları dışında kalanların izlenmesinde kullanılır. Bu hesapta on iki aydan daha uzun sürede ödenmesi öngörülen karşılıklar yer alır. İşletmenin çalışanlara sağlayacağı kullanılmamış izin ücretleri karşılıkları, ikramiye karşılıkları gibi faydalar bu hesapta izlenir. Hesap çalışanlara sağlanacak faydaların türüne göre alt hesaplara ayrılabilir.

İşleyişi:

On iki aydan uzun sürede ödenmesi beklenen fayda tutarları çalışanın bulunduğu birime bağlı olarak ilgili fonksiyonel gider hesabının (Örneğin; “760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri” hesabı) borcuna karşılık, bu hesabın alacağına kaydedilir. On iki ay içinde ödenmesi beklenen fayda tutarları “373 Çalışanlara Sağlanacak Diğer Faydalara İlişkin Karşılıklar” hesabına aktarıldığında, ödemeler yapıldığında, çalışana ait hesaplara alacak kaydı yapıldığında ya da karşılık iptal edildiğinde bu hesaba borç kaydı yapılır. TFRS’yi uygulayan işletmeler açısından fayda tutarlarının ölçümünde tanımlanmış net fayda borcunun ya da varlığının yeniden ölçümünden ortaya çıkan farklar bu hesabın borcu ya da alacağı karşılığında “803 Tanımlanmış Fayda Planlarına İlişkin Dönemde Ortaya Çıkan Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)” hesabına kaydedilir.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst