465 Gelecek Yıllarda Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
465 Gelecek Yıllarda Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri

Bu hesap işletmenin, personelin hakedişlerinden sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre kesintiye tabi tutmakla yükümlü bulunduğu on iki aydan uzun vadede ödenecek olan, personele ait emeklilik kesintisi ve sigorta primleri ile bunlara ilişkin işveren katılma payları ve işveren tarafından sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenecek diğer yükümlülüklerinin izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:


Kesintiler yapıldıkça bu hesap alacak kaydedilir. Sosyal güvenlik kesintilerinden on iki ay içerisinde ödenecek olanlar bu hesaba borç kaydı yapılarak, “365 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri” hesabına aktarılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst