438 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri Hesabı (-) - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
438 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri (-)

Bu hesap; uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülmesi gereken senetli veya senetsiz diğer borç tutarlarına ilave edilmiş; ancak gelecek dönemlerde kar veya zarar hesaplarında gider yazılacak vade farkı giderlerinin izlenmesinde kullanılır. Bu hesaptaki tutar, diğer borçları dönem sonu itibarıyla itfa edilmiş maliyetine indirger. Hesap, ilgili olduğu borç hesabına göre alt hesaplara ayrılabilir. Ayrıca uyguladıkları geçerli finansal raporlama çerçevesine göre diğer senetli borçların reeskont ayırmak suretiyle tasarruf değerleri ile izlenmesi durumunda ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen senetli veya senetsiz diğer borçlara ilişkin vade farklarının gelecek dönemlere isabet eden tutarları bu hesaba borç kaydedilir. İlgili dönemlerde o döneme düşen vade farkı tutarının “672 Diğer Borçlara İlişkin Vade Farkı Giderleri” hesabına aktarılmasında bu hesaba alacak kaydedilir. Diğer borç kısa vadeli yükümlülüklere aktarıldığında, söz konusu borca ilişkin bu hesapta yer alan vade farkı tutarları “338 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri (-)” hesabına aktarılarak karşılığında bu hesaba alacak yazılır. Senetli diğer borçlara reeskont uygulaması yapıldığı durumlarda hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba borç, “662 Diğer Alacaklara İlişkin Vade Farkı Gelirleri” hesabına alacak kaydedilir. İzleyen dönemde bu hesap “672 Diğer Borçlara İlişkin Vade Farkı Giderleri” hesabına aktarılarak kapatılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst