432 Bağlı Ortaklıklara, İştiraklere ve Müşterek Girişimlere (Anlaşmalara) Borçlar Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
432 Bağlı Ortaklıklara, İştiraklere ve Müşterek Girişimlere (Anlaşmalara) Borçlar

Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla bağlı ortaklıklarına, iştiraklerine veya birlikte iş yaptığı kişi veya işletmelere (ortak varlıklara sahip olduğu, ortak faaliyet yaptığı kişi veya işletmeler ile ortak girişimcilere) olan uzun vadeli borçlarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Bu hesaba; borcun doğması halinde alacak, kısa vadeli yükümlülüklere aktarılması ya da nakden veya hesaben ödenmesi durumunda ise borç kaydedilir.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst