428 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri Hesabı (-) - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
428 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri (-)

Bu hesap; uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülmesi gereken senetli veya senetsiz ticari borçların tutarlarına ilave edilmiş; ancak gelecek dönemlerde kar veya zarar hesaplarında gider yazılacak vade farkı giderlerinin izlenmesinde kullanılır. Bu hesaptaki tutar, ticari borçları dönem sonu itibarıyla itfa edilmiş maliyetine indirger. Hesap, ticari borç tutarlarının nominal tutarları ile ödeme dönemlerine göre etkin faiz oranı kullanılarak hesaplanmış bugünkü değerleri arasındaki farkı gösteren henüz gerçekleşmemiş olan faiz giderlerinin (vade farkı giderlerinin) izlemesinde kullanılır. Ayrıca uyguladıkları geçerli finansal raporlama çerçevesine göre senetli borçların reeskont ayırmak suretiyle tasarruf değerleri ile izlenmesi durumunda ayrılan reeskont tutarlarının izlenmesinde de bu hesap kullanılır.

İşleyişi:


Uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre itfa edilmiş maliyeti üzerinden ölçülen senetli veya senetsiz ticari borçlara ilişkin vade farklarının gelecek dönemlere isabet eden tutarları bu hesaba borç kaydedilir. İlgili dönemlerde o döneme düşen vade farkı tutarının “650 Ticari Borçlara İlişkin Vade Farkı Giderleri ve Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı Zararları (-)” hesabına aktarılmasında bu hesaba alacak kaydedilir. Ticari borç kısa vadeli yükümlülüklere aktarıldığında, söz konusu borca ilişkin bu hesapta yer alan vade farkı tutarları “328 Ertelenmiş Vade Farkı Giderleri (-)” hesabına aktarılarak karşılığında bu hesaba alacak yazılır.

Senetli borçlara reeskont uygulaması yapıldığı durumlarda hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba borç, 640 Esas Faaliyet Alacaklarına İlişkin Vade Farkı Gelirleri ve Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı Kazançları” hesabına alacak kaydedilir. İzleyen dönemde bu hesap “650 Ticari Borçlara İlişkin Vade Farkı Giderleri ve Esas Faaliyetlerle İlgili Kur Farkı Zararları (-)” hesabına aktarılarak kapatılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst