400 Banka Kredileri Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
400 Banka Kredileri

Bu hesap, bankalardan sağlanan uzun vadeli kredilere ilişkin tutarların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:


Kredinin alındığı tarihte alınan uzun vadeli kredilerin anapara tutarı bu hesaba alacak, karşılığında ilgili varlık hesabına borç kaydedilir. Bu kredilere ilişkin tahakkuk eden faiz giderleri için bu hesaba alacak, karşılığında ise ilgili borçlanma maliyeti hesabına borç kaydı yapılır. Ancak MSUGT uygulayan işletmeler, tahakkuk eden faiz giderlerini gider tahakkukları hesaplarında hesabında izlemesi durumunda, ilgili borçlanma maliyeti hesabı karşılığında “385 Gider Tahakkukları” ya da “485 Gider Tahakkukları” hesaplarına borç kaydı yapılır. Dönem sonlarında ilgili kredinin on iki ay içerisinde ödenecek anapara tutarı ve on iki ay içerisinde ödenecek faizlerin tahakkuk eden kısmı (MSUGT uygulayan işletmeler açısından “385 Gider Tahakkukları” hesabı kullanılmıyorsa) bu hesaba borç kaydedilirken, “302 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri” hesabına alacak kaydedilir. Krediye ilişkin anapara veya faiz ödemeleri doğrudan bu hesaptan yapıldığında, bu hesaba borç kaydedilir. Bu şekilde kayıt yapılması durumunda, “408 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)” hesabı kullanılmaz.

İşletmeler, bu hesapta banka kredilerini bu kredilere ilişkin gelecekte tahakkuk edecek toplam faizlerle birlikte toplam ödenecek tutar üzerinden izlemeyi tercih edebilirler. Bu durumda, kredinin alındığı tarihte hesaba, gelecekte tahakkuk edecek toplam faiz dâhil kredi için ödenecek toplam tutar alacak kaydedilir. Diğer taraftan, alınan kredinin anapara tutarı karşılığında ilgili varlık hesabına borç kaydedilirken, gelecekte ödenecek toplam faiz tutarları karşılığında “408 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)” hesabına borç kaydedilir. Dönem sonlarında döneme isabet eden faiz tutarları ilgili borçlanma maliyetleri hesabı karşılığında, “408 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)” hesabına alacak kaydedilir. Yine dönem sonlarında, kredi için gelecek on iki ay içerisinde ödenecek toplam anapara ve faiz tutarları bu hesaba borç kaydedilirken, “302 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri” hesabına alacak kaydedilir. Diğer taraftan, “408 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)” hesabında izlenen gelecek dönemlerde ödenecek toplam faiz tutarlarının, on iki ay içinde ödenecek kısımları “308 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)” hesabına aktarılır. Krediye ilişkin anapara veya faiz ödemeleri doğrudan bu hesaptan yapıldığında, bu hesaba borç kaydedilir.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst