398 Ortaklara Dağıtım Amacıyla Elde Tutulan Gruplara İlişkin Yükümlülükler Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
398 Ortaklara Dağıtım Amacıyla Elde Tutulan Gruplara İlişkin Yükümlülükler

Bu hesap, TFRS 5 kapsamında ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırılan elden çıkarılacak gruplara ilişkin yükümlülüklerin izlenmesinde kullanılır. Bu hesap, ortaklara dağıtılacak gruplar itibariyle alt hesaplara ayrılabilir.

İşleyişi:

Elden çıkarılacak gruba ilişkin yükümlülükler, grup ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan olarak sınıflandırıldığında; TFRS 5 uyarınca belirlenen ölçüm hükümleri uygulanarak bulunan değerleri üzerinden bu hesaba alacak kaydedilir. İlgili grup ortaklara dağıtıldığında veya ortaklara dağıtım amacıyla elde tutulan grup niteliğini kaybettiğinde hesaba borç kaydedilir.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst