375 Garanti Karşılıkları Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
375 Garanti Karşılıkları

Bu hesap, işletmenin satmış olduğu mal ve hizmetlerle ilgili olarak müşterilere alım tarihinden itibaren belirli bir süre içerisinde görülen her türlü üretim veya hizmet kalitesi hatasına ilişkin maliyetleri karşılama garantisi vermesi durumunda (malların geri alımı, bakım ve onarımı, hizmetin yeniden sunulması gibi) on iki ay içinde ortaya çıkması beklenen garanti yükümlülükleri için ayrılan karşılıkların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Satışlar yapıldıkça on iki aylık süre içinde gerçekleşmesi beklenen garanti karşılıkları bu hesaba alacak, garantinin kapsamına göre “760 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri” hesabına ya da “621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)” hesabına borç kaydedilir. Önceki dönemlerde “475 Garanti Karşılıkları” hesabında izlenen garanti karşılıklarından bilançonun çıkarıldığı tarihten itibaren on iki ay içinde gerçekleşmesi beklenen garanti harcamaları tutarı, “475 Garanti Karşılıkları” hesabının borcu karşılığında bu hesabın alacağına aktarılır. Harcamalar yapıldıkça ya da karşılık iptalinde ters kayıtla bu hesaba borç kaydı yapılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst