360 Gelir Üzerinden Alınan Vergiler Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
360 Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

Bu hesap, vergiye tabi kar üzerinden hesaplanan ve işletmenin mükellef sıfatıyla ödemesi gereken vergilerin izlenmesinde kullanılır. Bu hesapta, dönem karından ödenecek, beyannamesi verilmiş ve kesinleşmiş vergi tutarları izlenir.

İşleyişi:


Beyanname verilip vergi borcu kesinleştiğinde, ödenecek vergi tutarları bu hesaba alacak kaydedilir. Vergi taksitleri ödendikçe bu hesaba borç kaydedilir. On iki aydan daha uzun sürede ödenmek üzere sonraki dönemlere ertelenmiş veya takside bağlanmış vergiler varsa, bunlar “460 Gelecek Yıllarda Ödenecek Gelir Üzerinden Alınan Vergiler” hesabına aktarılır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst