340 Devam Eden İnşa (Taahhüt) Sözleşmelerinden Yükümlülükler Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
340 Devam Eden İnşa (Taahhüt) Sözleşmelerinden Yükümlülükler

Bu hesap, yıllara yaygın inşa (taahhüt) işleri yapan işletmeler tarafından inşa işleriyle ilgili hakedişe bağlanmış tutarların kaydedilen hasılatı aşması halinde ortaya çıkan kısa vadeli yükümlülüklerin (diğer bir ifadeyle TFRS 15’de tanımlandığı şekliyle sözleşme yükümlülüklerinin) izlenmesinde kullanılır. Örneğin yapılan bir inşa işinde tamamlama yüzdesine göre kaydedilen toplam hasılat tutarının 10,000 TL, bununla birlikte hakedişe bağlanan toplam tutarın 11,000 TL olduğu bir durumda, bu inşa işiyle ilgili olarak, henüz yerine getirilmeyen bir edim yükümlülüğüne ilişkin kesilen hakedişi yansıtan 1,000 TL tutarındaki fark (kısa vadede işin 1,000 TL hasılat doğuracak ksımının tamamlanmasının beklenmesi durumunda) bu hesapta izlenir. TFRS’yi ve BOBİ FRS’yi uygulamayan işletmelerden yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri yapanlar ve bu işleri ile ilgili oluşan hasılat ve maliyeti tamamlanma düzeyine göre değil iş bitiminde geçici kabul yapılmasıyla kar veya zarara aktaran işletmeler bu hesabı kullanmazlar, bunlar bu işlerle ilgili hakediş tutarlarını 35 nolu grupta tanımlanan “Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hakedişleri” hesaplarında izler.

İşleyişi:


Her bir inşaat sözleşmesine ilişkin kayıtlar bu hesapta ayrı ayrı izlenir. İnşa işiyle ilgili bir hakediş düzenlendiğinde, düzenlenen hakedişe ilişkin edim yükümlülüklerinin tamamı henüz yerine getirilmemişse, yerine getirilmeyen edim yükümlülükleri için gelecekte hasılat olarak kaydedilecek tutar kadar bu hesaba alacak kaydı yapılır. Karşılığında ortaya çıkan varlığın niteliğine göre ticari alacaklar grubu ya da ilgili diğer varlık grubu hesabına borç kaydı yapılır. Ayrıca uzun vadeli yükümlülüklerden yapılan aktarımlarda bu hesap alacaklandırılır. İnşa sözleşmesiyle ilgili edim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sonucu, hakedişe bağlanmış tutarların hasılatı aşan kısmı ortadan kalktıkça bu hesaba dönem sonlarında hasılat karşılığında borç kaydı yapılır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst