335 Personele Borçlar Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
335 Personele Borçlar

Bu hesap; işletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) dolayısıyla kilit yönetici personel (işletmenin faaliyetlerini planlama, yönetme ve kontrol etme yetki ve sorumluluğuna doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan genel müdür, yönetim kurulu üyeleri vb. kişiler) ile diğer personele olan çeşitli kısa vadeli borçlarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Bu hesaba, borcun doğması halinde alacak; senetli veya senetsiz borçların nakden veya hesaben ödenmesi durumunda ise borç kaydedilir.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst