331 Ortaklara Borçlar Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
331 Ortaklara Borçlar

Bu hesap, işletmenin, esas faaliyet konusu dışındaki çeşitli işlemleri dolayısıyla ortaklarına olan borçlarının izlenmesinde kullanılır. Diğer taraftan, işletmenin ortakları vasıtasıyla finans kuruluşlarından ya da sermaye ya da para piyasalarından temin ettiği fonlar, işletmenin doğrudan finans kuruluşuna karşı yükümlülüğü bulunmasa ya da işletme ilgili finansal aracı ihraç eden taraf olmasa bile, “307 Diğer Finansal Yükümlülükler / 407 Diğer Finansal Yükümlülükler” hesabında izlenir. İşletmenin ana ortaklığının kredibilitesinin daha yüksek olması nedeniyle daha az maliyetli finansman sağlanması amacıyla, borçlanmanın ana ortaklık tarafından yapılması ve temin edilen fonların bir kısmının veya tamamının ana ortaklık tarafından işletmeye borç olarak verilmesi bu duruma örnek olarak verilebilir.

İşleyişi:

Borcun doğması halinde hesaba alacak, nakden veya hesaben ödenmesi durumunda borç kaydedilir.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst