320 Satıcılar Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
320 Satıcılar

Bu hesap, işletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan ve on iki ay veya işletmenin normal faaliyet döngüsü içinde yerine getirilmesi beklenen senetsiz borçlarının izlenmesinde kullanılır. İşletmenin esas faaliyeti dışındaki diğer faaliyetlerinden kaynaklanan alımları dolayısıyla ortaya çıkan borçları bu hesapta değil “336 Diğer Çeşitli Borçlar” hesabında izlenir.

İşleyişi:

Senetsiz borcun doğması ile bu hesaba alacak, nakden veya hesaben ödenmesi (aktarmalar ve hesaben mahsuplar dâhil) halinde borç kaydedilir.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst