306 Paylara Dönüştürülebilir Borçlanma Araçlarının Finansal Yükümlülük Bileşenleri Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
306 Paylara Dönüştürülebilir Borçlanma Araçlarının Finansal Yükümlülük Bileşenleri

Bu hesap, kısa vadeli olarak ihraç edilen paylara dönüştürülebilir borçlanma araçlarından kaynaklanan finansal yükümlülük bileşenlerinin izlenmesinde kullanılır. Ayrıca, orijinal vadeleri on iki aydan daha uzun olarak ihraç edilen paylara dönüştürülebilir borçlanma araçlarından kaynaklanan on iki ay içerisinde yerine getirilmesi öngörülen finansal yükümlük bileşenleri de ayrı bir hesap kullanılmaksızın bu hesapta izlenir.

İşleyişi:

Paylara dönüştürülebilir borçlanma araçlarının finansal yükümlülük bileşenlerinin izlenmesinde, uzun vadeli yükümlüklerden yapılan aktarımlarda, bunlara ilişkin faiz giderlerinin izlenmesinde ve bunlara ilişkin ödemelerde “300 Banka Kredileri” ve “302 Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri” hesaplarının açıklamalarındaki esaslar kıyasen uygulanır. Bu hesapta izlenen borçlanma araçlarının paylara dönüştürülmesi durumunda ilgili tutar bu hesabın borcu karşılığında, “500 Sermaye” hesabına ya da yeni paylar ihraç edilip sermayeye tescili yapılana kadar “504 Paya Dönüşen Borçlanma Araçları” hesabının alacağına aktarılır.
 
Benzer konular Forum Tarih
M 2021 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 36
M 2020 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 39
M TFRS Taslak Hesap Planı 0 61
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 93
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 62
M 2018 Yılı 488 Damga Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 30
M Muhasebe Hesapları 0 91
M 2022 Yılı 3065 Katma Değer Vergisi Kanunu Özelgeleri 0 49

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst