304 Çıkarılmış Bonolar, Senetler ve Diğer Borçlanma Araçları Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
304 Çıkarılmış Bonolar, Senetler ve Diğer Borçlanma Araçları

Bu hesap, tedavüldeki finansman bonoları ve banka bonoları gibi kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçları karşılığında sağlanan kısa vadeli kaynakların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Menkul kıymetler ihraç edildiğinde bu hesaba alacak, ödenmeleri halinde borç kaydedilir. Bunların ve bunlara ilişkin faiz giderlerinin izlenmesinde “300 Banka Kredileri” hesabının açıklamalarındaki esaslar uygulanır.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst