300 Banka Kredileri Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
300 Banka Kredileri

Bu hesap, bankalardan sağlanan kısa vadeli kredilere ilişkin tutarların izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:


Kredinin alındığı tarihte alınan kısa vadeli kredilerin anapara tutarı bu hesaba alacak, karşılığında ilgili varlık hesabına borç kaydedilir. Bu kredilere ilişkin tahakkuk eden faiz giderleri için bu hesaba alacak, karşılığında ise ilgili borçlanma maliyeti hesabına borç kaydı yapılır. Ancak MSUGT uygulayan işletmelerin tahakkuk eden faiz giderlerini “385 Gider Tahakkukları” hesabında izlemesi durumunda ilgili borçlanma maliyeti hesabı karşılığında “385 Gider Tahakkukları” hesabına borç kaydı yapılır. Krediye ilişkin anapara veya faiz ödemeleri yapıldıkça, bu hesaba borç kaydedilir. Bu şekilde kayıt yapılması durumunda, “308 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)” hesabı kullanılmaz.

İşletmeler, bu hesapta banka kredilerini bu kredilere ilişkin gelecekte tahakkuk edecek toplam faizlerle birlikte toplam ödenecek tutar üzerinden izlemeyi tercih edebilirler. Bu durumda, kredinin alındığı tarihte hesaba, gelecekte tahakkuk edecek toplam faiz dâhil kredi için ödenecek toplam tutar alacak kaydedilir. Diğer taraftan, alınan kredinin anapara tutarı karşılığında ilgili varlık hesabına borç kaydedilirken, gelecekte ödenecek toplam faiz tutarları karşılığında “308 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)” hesabına borç kaydedilir. Dönem sonlarında döneme isabet eden faiz tutarları ilgili borçlanma maliyetleri hesabına aktarılırken, “308 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri (-)” hesabına alacak kaydedilir. Kredi anapara ve faizleri ödendiğinde ise bu hesaba borç kaydı yapılır.
 

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst