276 Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları Hesabı (-) - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
276 Canlı Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)

Bu hesap, maliyet yönetim kullanılarak ölçülen canlı varlıklara ilişkin ayrılan değer düşüklüğü karşılıklarının izlenmesinde kullanılır. Canlı varlıkların satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değerleri ile izlenmesi durumunda bu hesap kullanılmaz, değer artış veya azalışları doğrudan ilgili canlı varlık hesabında izlenir.

İşleyişi:


Hesaplanan karşılık tutarı bu hesaba alacak, “653 Tarımsal Faaliyetlerde Değerleme Azalışları (-)” hesabında açılacak karşılık giderleri alt hesabına borç kaydedilir. Karşılık ayrılmış olan canlı varlık kaleminin elden çıkarılmasında ya da işletme içinde kullanılmasında veya tahmin değişikliğine bağlı olarak ayrılan değer düşüklüğü zararının kısmen ya da tamamen iptali halinde bu hesaba borç kaydedilir. Değer düşüklüğü zararının iptalinin değer düşüklüğü karşılığının ayrıldığı dönemde olması durumunda iptal işlemi; “653 Tarımsal Faaliyetlerde Değerleme Azalışları (-)” hesabına alacak kaydedilerek yapılır. Değer düşüklüğü zararı iptalinin değer düşüklüğü karşılığının ayrıldığı dönemden sonra olması durumunda iptal işlemi; “643 Tarımsal Faaliyetlerde Değerleme Artışları” hesabında açılacak Konusu Kalmayan Karşılıklar alt hesabına alacak kaydedilerek yapılır. Canlı varlıkların elden çıkarılması durumunda bu hesap ilgili canlı varlık hesabı ile birlikte kapatılır
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst