271 Ağaçlar Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
271 Ağaçlar

Bu hesap; on iki aydan daha uzun bir süre ekonomik fayda sağlaması beklenen ağaçlar ve özel olarak oluşturulan ormanlar için katlanılan maliyetler ile bunlardaki değer değişikliklerinin izlenmesinde kullanılır. TFRS’yi uygulayan işletmeler taşıyıcı bitki tanımını karşılayan varlıklarını bu hesapta değil “256 Diğer Maddi Duran Varlıklar” hesabında izler.

İşleyişi:

Hesap; ağaçların (fidanların) dikilmesinde, dönem içinde oluşan yetişme evresine ait üretim maliyetlerinin aktifleştirilmesinde 7 nci gruptan yapılan aktarımlar karşılığında, kısmen veya tamamen olgunlaşmış ağaçların satın alınmasında ve değerleme döneminde ortaya çıkan kazançlardan (satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değer (GUD) ile ölçülmesi durumunda) dolayı borçlandırılır; ağaçların herhangi bir nedenle elden çıkarılmasında, kesilerek stoklara aktarılmasında veya herhangi bir nedenle yok olması durumunda ya da değerleme döneminde (satış maliyeti düşülmüş GUD ile ölçülmesi durumunda) ağaçların değerinde bir azalış tespit edildiğinde alacaklandırılır. Satış maliyeti düşülmüş gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülmeleri halinde; raporlama döneminde meydana gelen değer artışları, “643 Tarımsal Faaliyetlerde Değerleme Artışları” hesabına alacak kaydedilmesi, azalışları ise; “653 Tarımsal Faaliyetlerde Değerleme Azalışları (-)” hesabına borç kaydedilmesi suretiyle muhasebeleştirilir.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Muhasebe Hesapları 0 72

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst