260 Şerefiye Hesabı - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
260 Şerefiye

Bu hesap, iş birleşmesi sonucu ortaya çıkan şerefiyenin izlenmesinde kullanılır. İşletme içinde yaratılan şerefiye varlık olarak muhasebeleştirilmez.

İşleyişi:

Şerefiye uygulanan geçerli finansal raporlama çerçevesine göre belirlenen değeri üzerinden bu hesabın borcuna kaydedilir. Şerefiyenin tamamı için değer düşüklüğü karşılığı ya da amortisman ayrıldığı durumlarda “267 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılıkları (-)” ya da “268 Birikmiş Amortismanlar (-)” hesabının borcu karşılığında bu hesaba alacak kaydedilerek ilgili şerefiye tutarı kayıtlardan silinir.
 
Benzer konular Forum Tarih
M Muhasebe Hesapları 0 27
M Muhasebe Hesapları 6 574

Benzer konular

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst