248 Birikmiş Amortismanlar Hesabı (-) - TFRS

muhasebe

Administrator
Yönetici
248 Birikmiş Amortismanlar (-)

Bu hesap; maliyet yöntemi kullanılarak ölçülen yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin birikmiş amortisman tutarlarının izlenmesinde kullanılır.

İşleyişi:

Ayrılan amortismanlar bu hesaba alacak; “657 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden Kaynaklanan Gider ve Zararlar” hesabına borç kaydedilir. Satılan, diğer varlık gruplarına transfer edilen, satılmaya hazır duran varlık grubuna aktarılan, kullanılma yeteneğini kaybeden, faydalı ömrünü tamamlayan yatırım amaçlı gayrimenkullere ait birikmiş amortisman tutarları ise bu hesaba borç; “246 Maliyetle Ölçülen Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” hesabına da alacak kaydedilir.
 

Hangi Muhasebe Programını Kullanıyorsunuz ?

 • Zirve

  Kullanılan: 3 100.0%
 • Luca

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Mikro

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Logo

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Uyumsoft

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Orka

  Kullanılan: 0 0.0%
 • Diğer Muhasebe Programları

  Kullanılan: 0 0.0%
Üst